Documenten

Op deze pagina kan je alle relevante documenten vinden die van toepassing zijn voor de verschillende activiteiten op onze vereniging.

SSVB Documenten

Algemene en KNSA documenten

WM3 proces (aanschaf vuurwapen)
Klik hieronder voor een stap voor stap uitleg over het proces om een WM3 te verkrijgen

Aanvraag WM3 – Eerste Verlof

Aanvraag WM3 – Eerst verlof

 1. Geef bij het bestuur van de vereniging (Secretaris/Penningmeester) aan dat u graag een eerste vuurwapen wil gaan aanschaffen.
 2. Geef hierbij aan welke discipline u wenst te gaan schieten met het vuurwapen. Zie voor een overzicht op de website wetten.overheid.nl en kijk naar ‘Bijlage C8 van de huidige Circulaire Wet Wapens en Munitie (WWM). Wanneer het bestuur het eens is met de voorgestelde aanschaf kan u overgaan tot het opvragen van een ‘Optiebon’ bij de verkopende instantie. (zie onderstaande opmerking* wanneer het een privé-verkoper betreft).
 3. U levert nu bij het secretariaat in (het liefst digitaal):
  1. Een kopie van de Optiebon
  1. Een kopie van uw verlof met tenminste de volgende informatie:
   1. Verlofnummer,
   1. Afgevende regio (e.g. Noord Holland, Alkmaar, Amsterdam, Den Haag),
   1. Afgifte datum
 4. Het bestuur/secretariaat vult met de door u aangeleverde gegevens een WM3 formulier in en stuurt u deze digitaal toe. Het bestuur geeft hiermee aan:
  1. Hoeveel schietbeurten u heeft voltooid in het voorgaande jaar,
  1. Dat u voldoende bekwaamheid bezit in de omgang met vuurwapens,
  1. Welk vuurwapen u wenst aan te schaffen en van wie,
  1. Welke schietsportdiscipline u gaat schieten met het voorgestelde wapen (dit dient u dus zelf aan te geven!)
  1. Dat de voorgestelde discipline bij ons op de vereniging verschoten kan worden.
 5. U vult uw BSN-nummer in op het WM3 formulier, controleert deze op fouten en voorziet het formulier van uw handtekening en datum.
  1. Let op! Controle op juistheid van alle gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid!
 6. U vult een WM32 formulier in met uw persoonlijke gegevens en beantwoord de vragen die betrekking hebben op een eerste aanvraag.
 7. U zoekt zelf de benodigde referenten en vraagt deze om ondertekening.
  1. Referent 1: huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega, (GEEN Verenigingsbestuur of andere leden)
  1. Referenten 2 & 3 mogen wel (bestuurs)leden van de vereniging zijn. Het bestuur voorziet u graag van een handtekening, bij voorkeur digitaal.
 8. U ondertekent zelf het WM32 formulier.
 9. U kan een afspraak maken bij uw lokale korpscheftaken/afdeling bijzondere wetten en het WM3 & WM32 formulier inleveren. U dient hierbij ook uw schietregister te overleggen evenals 2 gelijkende pasfoto’s. Vraag bij het maken van uw afspraak welke zaken u verder dient mee te nemen. Sommige regionale politiekorpsen stellen aanvullende eisen.

*Indien u een vuurwapen overkoopt van een privépersoon dan dient in plaats van de optiebon het volgende te worden verschaft:

 1. Kopie incl. bijlage van het verlof van verkoper
 2. NAW gegevens verkoper
 3. Een opgave welk van de wapen op de bijlage wordt gekocht.
Aanvraag WM3 – Bijschrijving

Aanvraag WM3 – Bijschrijving op het verlof

 1. Geef bij het bestuur van de vereniging (Secretaris/Penningmeester) aan dat u graag een vuurwapen wilt aanschaffen.
 2. Geef hierbij aan welke discipline u wenst te gaan schieten met het vuurwapen. Zie voor een overzicht op de website wetten.overheid.nl en kijk naar ‘Bijlage C8 van de huidige Circulaire Wet Wapens en Munitie (WWM).
 3. Wanneer het bestuur het eens is met de voorgestelde aanschaf kan u overgaan tot het opvragen van een ‘Optiebon’ bij de verkopende instantie. (zie onderstaande opmerking* wanneer het een privé verkoper betreft).
 4. U levert nu bij het secretariaat in (het liefst digitaal):
  1. Een kopie van de Optiebon
  1. Een kopie van uw verlof met tenminste de volgende informatie:
   1. Verlofnummer,
   1. Afgevende regio (e.g. Noord Holland, Alkmaar, Amsterdam, Den Haag),
   1. Afgifte datum
 5. Het bestuur/secretariaat vult met de door u aangeleverde gegevens een WM3 formulier in en stuurt u deze digitaal toe. Het bestuur geeft hiermee aan:
  1. Hoeveel schietbeurten u heeft voltooid in het voorgaande jaar,
  1. Dat u voldoende bekwaamheid bezit in de omgang met vuurwapens,
  1. Welk vuurwapen u wenst aan te schaffen en van wie,
  1. Welke schietsportdiscipline u gaat schieten met het voorgestelde wapen (dit dient u dus zelf aan te geven!)
  1. Dat de voorgestelde discipline bij ons op de vereniging verschoten kan worden.
 6. U vult uw BSN-nummer in op het WM3 formulier, controleert deze op fouten en voorziet het formulier van uw handtekening en datum.
  1. Let op! Controle op juistheid van alle gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid!
 7. U kan een afspraak maken bij uw lokale korpscheftaken/afdeling bijzondere wetten en het WM3 formulier inleveren. U dient hierbij ook uw schietregister te overleggen.

*Indien u een vuurwapen overkoopt van een privépersoon dan dient in plaats van de optiebon het volgende te worden verschaft:

 1. Kopie incl. bijlage van het verlof van verkoper
 2. NAW gegevens verkoper
 3. Een opgave welk van de wapen op de bijlage wordt gekocht.